שפה
  • עברית
מידע כללי חפש
מידע כללי
מספר קטגוריות: 15
שוחות ביוב מספר תתי קטגוריות: 7 קבצים: 0
שוחות תקן 13598 מספר תתי קטגוריות: 4 קבצים: 0
שוחות משאבה מספר תתי קטגוריות: 5 קבצים: 0
תאים לתקשורת קבצים: 11
אטמים ומקדחי כוס קבצים: 30
מחסומי רצפה קבצים: 6
שוחות מפל קבצים: 16
מאצרות קבצים: 30
מיכלים מספר תתי קטגוריות: 1 קבצים: 16
מתקני הפרדה מספר תתי קטגוריות: 4 קבצים: 0
מגדל לשטיפת גזים קבצים: 3
מיחזורונים קבצים: 11
מוצרים לשוק הגז קבצים: 4
מפרידי גבס קבצים: 1
פח אשפה טמון קרקע קבצים: 1

worldmap

צור קשר

רומולד צ.ש בע"מ

א. תעשייה אלון תבור ת.ד. 2507 עפולה
מיקוד 1812401
טלפון: 04-6420506/7/8
marketing@romold.co.il